Kestepabro VZW


 

Contact gegevens

Secretariaat van onze vereniging:
Fabrieksstraat 7A
3640 Kessenich

rekeningnummer KESTEPABRO: BE 90 7352 1420 9532

Projectrekening Koning Boudewijnstichting: BE10 0000 0000 0404, als gestructureerde mededeling vermelden: ***128/2878/00038***

Voor stortingen vanaf 40€ op deze projectrekening ontvangt u een fiscaal attest.

Voor alle inlichtingen betreffende een studiebeurs voor een student in El Carmen kan u zich wenden tot gewezen bestuurslid Frans Parren. frans.parren@gmail.com

Bestuursleden

voorzitster
Gert Peeters
Venlosesteenweg 404
3640 Kessenich
089-56 87 44

secretaris-penningmeester
Jean Janssen
Fabrieksstraat 7a
3640 Kessenich
089-56 43 05

overige bestuursleden

Jan Lamberigts
Molenwegske 4
3640 Kessenich 
089-56 65 33

E.H. Jaak Leen
Hoogstraat 11
3640 Kinrooi  
089-21 31 26

Wim Storken
Veldstraat 22
3640 Kessenich
089-56 21 07