Kestepabro VZW


 

El Carmen

Het dorp El Carmen ligt in de kuststreek van Peru en situeert zich een 200 kilometer van ten zuiden van Lima, in het bisdom Ica, op 20 kilometer van Chincha. In die kustzone regent het nooit zodat landbouw er enkel mogelijk is als er kan worden bevloeid. Maar dit kan enkel als er smeltwater van de Andes beschikbaar is. Iets wat niet ieder jaar het geval is. De ongeveer 12.000 inwoners zijn hoofdzakelijk afstammelingen van voormalige negerslaven. Het overgrote deel is werkloos en heeft weinig toekomstperspectieven. De leefomstandigheden zijn zo slecht dat wij vanuit Kessenich indertijd zelfs voeding naar El Carmen hebben gezonden want daar  is armoede troef.

Onderwijs

In El-Carmen zijn zo’n 20 lagere en 2 middelbare scholen. Typerend is dat het allemaal openbare scholen zijn, scholen waar de kwaliteit van het onderwijs doorgaans vrij laag is. Niet voor niets is het onderwijsniveau in Peru bij de laagste van de wereld. In Chincha daarentegen zijn heel wat private scholen. Zowat ieder die wil kan een school openen en de kosten doorrekenen aan de leerlingen. Dat kunnen enkel de beterbegoeden betalen. Toch doen heel wat mensen inspanning om hun kinderen naar zo’n dure school te zenden omdat velen wel beseffen dat onderwijs van zeer groot belang is. Pater Brouns en broeder Frans hebben ook op dit vlak grote inspanningen geleverd. Zowel bij de kleuterschool van El Carmen als bij het college namen hij de bouw van klaslokalen op zich en leverden materialen. Ons pilootproject in deze is de school van San Regis waar we jarenlang de opbrengst van de vastenactie van scholen van hier in investeerden.

Wat kunnen wij doen?

Het project in San Regis kan inderdaad als een pilootproject worden beschouwd. Kijken waar de problemen zitten, kijken welke oplossingen mogelijk zijn en samen met de mensen daar iets aan doen. Een fundamenteel probleem is de vorming van de leerkrachten. Er zijn er zeker die echt gemotiveerd zijn. Twee is het verstrekken van materialen. Het college aan een schrijnwerkersatelier helpen is niet gelukt. Wel slaagden wij erin de school computers te leveren; pater Lorenzo bouwde daar een speciaal lokaal voor. Nu is het zo dat leerlingen in particuliere scholen vaak al met computers leren werken maar het college van El Carmen, middelbaar dus, had er geen enkele. Dat betekent een achterstand die moeilijk in te halen is. Verder kunnen leerlingen die voortgezet onderwijs volgen vaak thuis niet oefenen. Vele leerlingen stromen door naar het middelbaar dat hier slechts 5 leerjaren telt. Maar dan is het doorgaans gedaan. Voor de dure voortgezette opleidingen is geen geld. Vandaar het studiebeurzenproject.

Studiebeurzen

Dit is natuurlijk geen uitvinding van ons. Meerdere missionarissen hebben indertijd zo’n systeem op poten gezet. Zelf leerde ik dit systeem kennen na een bezoek aan Cali, Colombia, waar een Vlaamse pater dit al jaren toepast. Maar Kestepabro is niet zo groot, goede wil genoeg maar volstaat dat? Je neemt tenslotte een grote verantwoordelijkheid op je; ten opzichte van de studenten en de peters. Vandaar dat wij al lang uitkeken naar een gevestigde organisatie die ons hierbij wil helpen. En die hebben wij gevonden.

AMIE

AMIE is de Belgische afdeling van een internationale organisatie. Hier ten lande zoekt AMIE peters en meters voor jongeren in Peru, Haïti, …. In die landen werken zij met contactpersonen, doorgaans missionarissen. Die volgen de kinderen, verstrekken het geld en staan in voorde contacten met de peters. AMIE verklaarde zich bereid pater Lorenzo als contactpersoon te aanvaarden, mits toelating van de bisschop en zijn overste maar inmiddels worden de beursstudenten begeleid door Edith, een Peruviaanse psychologe. Hoe gaat het nu concreet in zijn werk? Als er een kandidaat is om een studiebeurs te financieren selecteert de plaatselijke verantwoordelijk, Edith, een jongere die de verstandig genoeg is om te studeren, blijk geeft van sociaal engagement maar de middelen mist om hogere studies aan te vatten. Soms ontstaat een mooie band tussen student en peters waarbij Kestepabro instaat voor de vertaling van de correspondentie. Een beurs kost 31 Euro per maand, waarvoor u tevens een attest voor de belastingen ontvangt.