Kestepabro VZW


 

Ontstaan

Via brieven, telefoons en fax hield onze dorpsgenoot en missionaris Pater Frans Brouns contact met het thuisfront in Kessenich. De inhoud van zijn brieven werd steeds dramatischer. Op initiatief van Gert Peeters besloten enkele mensen samen "iets" te doen om hulp te bieden. Bedoeling was niet het bij een eenmalige actie te laten maar de pater en zijn parochianen in El Carmen blijvende steun te bieden. Zo werd de stichting Kestepabro opgericht.

Concrete hulp

Kestepabro is een letterwoord dat staat voor "KEssenich STEunt PAter BROuns". Hoofddoel was gelden en goederen in te zamelen om het werk van onze enige nog actieve Kessenichse missionaris te steunen. Vanaf 1990 werd in de beginjaren ieder voorjaar steevast een inzamelactie georganiseerd van kleding, schoenen, lakens, dekens, maar ook droge, niet bederfbare voeding. Alles werd huis aan huis ingezameld, in bananendozen verpakt, door Wereldmissiehulp opgehaald en via Centro Andino verstuurd naar Peru. Daar had de pater een heel systeem uitgebouwd om er voor te zorgen dat alle hulpbehoevenden steun kregen.

Geld inzamelen

Veel geld werd ook ingezameld, o.a. door het "schroefjesproject" waarbij een aantal vrijwilligers 2 middagen per week samen kwamen om kraantjes te monteren voor een Nederlandse firma.

Structurele hulp

De concrete hulpacties van de beginjaren gingen over naar meer structurele hulp in de tweede helft van de jaren negentig. Zo trok in 1998 een bouwteam met leerlingen en leerkrachten van 4 vrije Limburgse technische scholen een maand naar El Carmen om er een socio-educatief centrum te bouwen, een gebouw dat nu dagelijks gebruikt wordt voor tal van vergaderingen en bijeenkomsten. Vanaf 2006 werken wij mee aan de uitbouw van een jongerencentrum. De vastenactie van zesdeklassers van de parochieschool te Kessenich zorgde er voor dat de leerlingen van het schooltje van San Régis ieder jaar in een mooiere en betere school konden les volgen. De school werd opgeknapt, van electriciteit en water voorzien, het sanitair werd vernieuwd, nieuwe boeken en sportmateriaal aangekocht, een omheining geplaast en diets meer. 

Eigen mogelijkheden

De jongste jaren werken we intens samen met de bevolking van El Carmen richt onze hulp zich vooral op de ondersteuning van de eigen mogelijkheden van de plaatselijke bevolking: installatie computerklassen, studiebeurzen voor plaatselijke studenten, hulpmiddelen voor scholen,..

Principe

In onze werking hanteren we een voor ons heilig principe: "iedere frank (inmiddels euro) die wij inzamelen dient ten goede te komen aan de bevolking van El Carmen." Via ons viermaandelijks tijdschrift De Brug informeren we alle sympathisanten over onze werking en leggen we rekenschap af over onze middelen.