Kestepabro VZW


 

Projecten

Wij werken mee aan heel wat projecten in El Carmen en geleidelijk aan zullen we daar concrete informatie over publiceren. Voor al uw reacties en vragen kan u terecht bij Frans.

Toch even benadrukken dat Kestepabro een "tweesporenbeleid" voert. Naast projecten die de plaatselijke gemeenschap kansen geven zelf aan een betere toekomst te werken, steunen wij ook mensen, gezinnen met individuele noden. Het kan gaan om het bekostigen van een medische behandeling, de aankoop van een bril of steun aan een gezin om een moeilijke periode door te komen.

Escuela de musica – muziekschool

Het jongerencentrum zoekt middelen om jongeren te bereiken en een van die middelen is de muziekschool. Zeker in Kessenich zijn we op muzikaal vlak verwend; zo  hebben wij hier  onze fanfare, de Jeugdfanfare, de korpsen van de schutterijen en de Maasgalmkapel. Vele jongeren volgen een opleiding aan de gemeentelijke muziekschool en kunnen zo doorstromen maar in heel El Carmen is er geen enkel muziekkorps, laat staan een opleiding te vinden. Toch hebben heel wat jongeren muzikaal talent en gevoel voor ritme.

Samen musiceren heeft vele waarden en dit zeker in El Carmen waar jongeren over veel vrije tijd beschikken en waar weinig ontspanningsmogelijkheden zijn. Via de muziekschool wil het jongerencentrum jongeren veel meer bieden dan door musiceren samen zinvol hun tijd door te brengen. Vooreerst krijgen zij een musische vorming, leren ze noten lezen en een instrument bespelen. Voor velen een heel proces want ze zijn niet gewoon veel discipline aan de dag te leggen, ze zijn niet gewoon direct te luisteren als een leerkracht iets zegt of vraagt en evenmin zijn ze niet gewoon veel rekening met elkaar te houden. Dat bleek al heel goed bij de eerste lessen die werden gegeven door de muziekleraar van de school. De man bleek zeer goed jongeren individueel te kunnen begeleiden maar een grotere groep, dat was andere kost… leerlingen stopten als ze daar zin in hadden of als ze een kennis zagen langskomen, letten niet op zodat er van samenspel weinig in huis kwam. Er werd geprobeerd de leerkracht te ondersteunen door de jongeren “bij de les te houden” maar uiteindelijk bleek dat een andere aanpak nodig was. Die werd gevonden in een samenwerking met “Arte para crecer” uit Lima. Dat betekent dat specialisten elke week naar El Carmen komen om de muziekschool op te bouwen. Dat betekent voor hen 2 x 4 bus… Om dit project te financieren werd beroep gedaan op “Wilde Ganzen”, een van de grootste Nederlandse ontwikkelingsorganisaties. Dank zij hun steun werden instrumenten aangekocht en kon “Arte para crecer” worden ingeschakeld. De resultaten blijven niet uit. Twee groepjes jongeren blijven komen, leren samen musiceren maar leren ook impliciet zelfdiscipline aan, leren samenwerken, rekening houden met elkaar. Natuurlijk beseffen ze dat ze muziek leren spelen maar zonder zich daar rekenschap van te geven leren ze zoveel meer en investeren ze in hun eigen toekomst.;

Bibliotheekwerking

Een bibliotheek, voor ons een gewoon gegeven maar in El Carmen ligt dat anders. Lezen is er niet populair, het gebeurt meer dan eens dat een leerling de lagere school verlaat zonder goed te kunnen lezen en schrijven maar ja, als de ouders dat zelf ook nooit goed geleerd hebben….

Om het lezen, toch de toegangsdeur tot kennis en verdere ontwikkeling, voor vele jongeren op te zetten werd in het jongerencentrum een bibliotheek opgericht. Van overal werden boeken samengebracht, zelfs mee genomen van uit Brussel. Boeken uitlenen kan nog niet; de cultuur om iets uit te lenen en dat ook terug te brengen is er nog niet. Jongeren kunnen wel ter plaatse lezen. Sterker nog, ze moeten dat als ze willen deelnemen aan een activiteit van het centrum. In het begin wordt dat soms als vervelend ervaren maar naarmate ze zien dat ze bij leren, groeit de zin om te lezen. Ze lezen eerst een tijdje alleen en dan hardop, begeleid door Elia, Lety of een meer ervaren jongere.

El Carmen is enorm uitgestrekt en welke ouder laat zijn kind kilometers ver gaan om een biblitotheek te bezoeken? Vandaar dat vanuit andere gemeenschappen werd gezocht om ook de kinderen daar de kans te geven te lezen. Momenteel zijn er zo al 17, ja 17 kleine bibliotheekjes opgericht die slechts enkele uren per week functioneren. Ze worden opengehouden door iemand van de gemeenschap zelf. Die verantwoordelijken komen één keer in de maand naar het jongerencentrum, waar de centrale bibliotheek is gevestigd, ruilen daar de boeken in en krijgen een vorming. Zo leren ze knutselactiviteiten die ze in de eigen gemeenschap de kinderen van daar kunnen aanleren.

Dit bibliotheekproject kreeg al steun van de gemeente Kinrooi en van de provincie Limburg. Die steun werd o.a. gebruikt voor de aankoop van boeken, materialen en de vorming van de verantwoordelijken.