Kestepabro VZW


 

Meewerken

U kan concreet meewerken aan onze acties, in ons bestuur of als losse vrijwilliger. U kan zich ook aangeven om mee te werken aan evenementen waarvan een gedeelte van de opbrengst wordt uitgekeerd aan de vrijwillige medewerkers. Zo werkten sympathisanten mee aan het OLS in Kessenich en in Wessem en aan het Europees Schuttersfeest waarna ze de opbrengst afstonden aan Kestepabro

Geld

U of uw vereniging kan een bedrag naar keuze overmaken door overschrijving op onze bankrekening: BE90 7352 1420 9532. Via een permanente opdracht geeft u een blijvende steun. Zo u een fiscaal attest wenst kunt u 40 euro (op jaarbasis) storten op onze projectrekening bij de Koning Boudewijnstichting, rekeningnummer BE10 0000 0000 0404, wel steeds met vermelding van de gestructureede mededeling:  ***128/2878/00038***.  Ook een bestendige opdracht met bijv. maandelijks 3,5 Euro komt dus in aanmerking. Giften op deze rekening komen integraal ten goede van het jongerencentrum.

 

Kleding e.d.

Uw oude kleding, schoenen, dekens en linnen kan u deponeren in één van onze kledingcontainers van Wereldmissiehulp aan de Meierstraat 77 in Kessenich.