Kestepabro VZW


 

Volg ons op Facebook

Deze website is niet meer up to date. De algemene informatie is wel correct, maar er worden geen recente posts meer gedaan. Die doen we via onze Facebookpagina: "Kestepabro".

Ga dus naar Facebook en duid aan dat je ons wil volgen. Zo krijg je regelmatig up to date informatie.

 

Wel willen we hier graag onze visie op de samenwerking met El Carmen verduidelijken. Lees:

 

 

Zet Kestepabro steun stop?

 

Hier en daar duiken wel eens geruchten op dat Kestepabro de steun aan El Carmen zou stopzetten omdat men vaststelt dat de situatie er door de jaren heel goed op vooruit is gegaan. We leggen u graag uit dat we nog steeds verder werken, maar op een aan de situatie aangepaste manier. Neem even de tijd om onze visie op onze samenwerking met de mensen in El Carmen door te nemen.

  

“Gaat Kestepabro stoppen?” Die vraag kregen we al enkele keren te horen. Het antwoord is kort en krachtig: “Kestepabro gaat de hulp aan El Carmen geleidelijk aan afbouwen, maar zet zijn werking nog niet stop.” Een woordje ter verduidelijking.

 

Al bijna dertig jaar werkt Kestepabro voor El Carmen. Onze werking werd in 1990 gestart toen de Kessenichse pater Frans Brouns er werkzaam was en in zijn brieven berichtte over de erbarmelijke omstandigheden waarin de mensen toen leefden. Er was nood aan kleding, schoenen, voedsel, huishoudartikelen, enz….

 

Kestepabro schoot in actie: we hielden inzamelacties en stuurden goederen naar El Carmen waar ze in dank aanvaard werden. Pater Brouns liet ooit weten dat, dank zij de hulp vanuit Kessenich, meer dan 10.000 mensen gekleed konden worden.

 

Geleidelijk aan verbeterde de algemene toestand in El Carmen en omstreken en kreeg onze hulpverlening ook een ander accent: meer inzetten op zelfredzaamheid van de plaatselijke bevolking. Onder andere door de bouw van een socio-educatief centrum in 1996 waar wij een zeer actieve rol in speelden, werden mogelijkheden geschapen voor vorming en ontplooiïng van vooral vrouwen en jongeren. Tal van cursussen worden hier georganiseerd: vorming voor parochiemedewerkers, kookcursussen, naailessen, opvoedingscursussen, vorming ivm milieu,….

 

Ook konden we enkele partijen computers naar Peru versturen waardoor jongeren met de computer leerden werken. Tegenwoordig staan ze, net als wij via internet, WhatsApp, Facebook en andere apps in verbinding met de rest van de wereld.

 

Naast het gewone onderwijs werd er zelfs een muziekschool opgericht waar vele jongeren muziek en andere waarden leren. Uit de uitgebreide verslaggeving die wij regelmatig krijgen blijkt dat men niet alleen muziek leert lezen, maar ook instrumenten leert bespelen: cachon en andere slaginstrumenten, gitaar, blokfluit, viool,….

 

Op vlak van gezondheid kwam er vooral vooruitgang door de “pastoral de la salud”. Van hieruit wordt ook vorming georganiseerd. Enkele maanden geleden werd een campagne opgestart rond klinische analyse en medische aandacht voor de vrijwillige verpleegkundigen, maar ook voor de plaatselijke bevolking. Dit in het kader van “de dag van de chronisch zieken” die in El Carmen in februari gevierd wordt.

 

Het bibliotheekproject groeide uit tot een goed georganiseerd geheel, een belangrijke aanvulling bij het lerend lezen in de lagere school. Via de mobiele bibliotheken worden nu ook jongeren in afgelegen gebieden bereikt.

 

Enkele jaren geleden hebben we binnen ons bestuur een grondige evaluatie van onze werking gemaakt en een duidelijke visie uitgeschreven. Vanuit de vaststelling dat de leefomstandigheden in El Carmen in ruim een kwart eeuw grondig zijn verbeterd en vanuit een geloof in de eigen mogelijkheden van de mensen ter plaatse, beslisten we El Carmen geleidelijk aan los te laten en onze vrienden te stimuleren om zelf het heft in eigen handen te nemen. De beste hulp die je kan geven is immers je op termijn overbodig maken.

 

Waar in het verleden ons bestuur besliste of we een project al dan niet ondersteunden, laten we deze beslissing nu bij de mensen in El Carmen zelf. We hebben duidelijk afgesproken dat we jaarlijks een vast bedrag overmaken, maar dat zij zelf beslissen voor welke zaken dit geld gebruikt wordt.

 

We gaan er van uit dat men binnen een aantal jaren zelfstandig kan functioneren: niet alleen projecten realiseren met de middelen die wij ter beschikking stellen maar ook zelf zoeken naar nieuwe middelen. Daarmee zal de ondersteuning door Kestepabro vzw steeds minder nodig zijn.

 

Op deze manier hopen we binnen een aantal jaren het doel van alle (ontwikkelings)hulp te kunnen realiseren: je zelf overbodig maken.